BEHANDELTRAJECT

Intake. Het eerste gesprek dat plaats vindt betreft de intake. Het doel van de intake is duidelijkheid verkrijgen over de reden van aanmelding, uw klachten, uw persoonlijke omstandigheden en uw hulpvraag. Aan de hand van de intake stel ik een beschrijvende diagnose op (hoe en wanneer zijn uw klachten ontstaan en waardoor worden uw klachten in stand gehouden) en stel ik een diagnose middels classificatie volgens de DSM V (handboek voor psychische stoornissen) aan de hand van uw symptomen. De classificatie is mede van belang om uw behandeling vergoed te krijgen. Voorafgaand aan de intake ontvangt u van mij een vragenlijst om uw klachten te meten. 

Behandelplan bespreking. In het tweede gesprek wordt het intakeverslag met u doorgenomen. Dit omdat het van belang is dat u akkoord bent met de inhoud en dit overeenkomt met de informatie die u ons tijdens de intake heeft gegeven. Indien er zaken aangepast dienen te worden, gebeurd dit ter plekke. Vervolgens wordt er een behandelplan aan u voorgelegd. Daarin wordt omschreven wat de doelen zijn van uw behandeling en op welke wijze wij denken die doelen te gaan behalen. Het is uiteraard van groot belang dat u het eens bent met de inhoud van het behandelplan.  Nadat u akkoord bent gegaan met het behandelplan, worden  er enkele afspraken met u vooruit gepland. Tot slot krijgt u uitleg over de methoden die zullen worden gehanteerd.

Behandelsessies. In het begin krijgt u om de week een afspraak (iedere twee weken). Tegen het einde van de behandeling kan het zijn dat er meer tijd tussen de afspraken in zit, geleidend het beeld. Het is afhankelijk van de problematiek, maar doorgaans vindt het meeste werk natuurlijk plaats tussen de sessies door, waarbij van u een actieve aanpak verwacht wordt. Hetgeen dat besproken wordt tijdens de sessies dient u tussen de sessies door in de praktijk toe te passen. Daarnaast kunt u zelfhulp modules volgen via een online platform.  Uiteraard maken wij daar goede afspraken over en gooi ik u niet in het diepe. Tijdens elke sessie evalueren wij kort even of wij op de goede weg zitten. Het belangrijkste onderdeel van iedere sessie is uw agenda. 

Afsluiten behandeling. Afhankelijk van de hulpvraag en de complexiteit van de problematiek wordt de behandeling na maximaal 14 sessies  afgesloten. Hierbij wordt uitgebreid stil gestaan bij terugvalpreventie en bij de eindevaluatie van de behandeling. U krijgt opnieuw de vragenlijst die u in het begin heeft ingevuld om te kunnen meten hoe het ervoor staat met uw klachten. Zo probeer ik het behandelresultaat te meten. Daarnaast krijgt u een vragenlijst die gericht is op, hoe u de relatie en werkwijze van mij als therapeut heeft ervaren, op diverse gebieden.  E-mailen
Bellen