VERGOEDINGEN/TARIEVEN

Mijn zorg wordt in principe gewoon vergoed vanuit de basisverzekering. Daarvoor heeft u een verwijzing naar de GB GGZ (Generalistische Basis GGZ) nodig van de huisarts. 

Eigen risico. Het kan zijn dat u een gedeelte zelf moet betalen afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekeraar en hoeveel van uw eigen risico al door u is gebruikt. Het wettelijk verplicht eigen risico bedraagt in 2023 € 385,00. Dat betekent dat de eerste 385 euro die u aan zorg besteedt in 2023 voor eigen rekening is. Alleen de huisartszorg is een uitzondering hierop. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico.  

Let op! Wanneer u aan het einde van het jaar een traject start en door gaat in het nieuwe jaar dan wordt in dat nieuwe jaar opnieuw uw eigen risico aangesproken. 

Het is voor u van belang om te weten of ik een contract heb met uw zorgverzekeraar. 

Gecontracteerde zorg.

- Achmea (De Friesland, FBTO, Interpolis, Prolife, Ziezo, Zilveren Kruis)

- ASR (ASR, Ditzo)

- Caresq (Aevitae, Eucare)

- DSW (DSW, inTwente, Stad Holland)

- ENO (Salland, Zorgdirect)

- Menzis (Anderzorg, HEMA, Menzis, VinkVink)

- ONVZ (ONVZ, PNO zorg, VvAA, Jaaah) 

- Regeling Medische zorg Asielzoekers (R.M.A. healthcare)

- Zorg en Zekerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid)

Ik regel de vergoeding van mijn zorg rechtstreeks met uw zorgverzekeraar.  U heeft daar dan geen omkijken naar.

Ongecontracteerde zorg.

Bij ongecontracteerde zorg zal ik het deel dat u niet vergoed krijgt niet bij u verhalen. De reden is dat ik zorg wil leveren aan iedereen. Ook aan mensen met een smalle beurs. 

- VGZ (bewuz, IZA, IZZ, UMC, Unive, VGZ, zekur)

Bij VGZ declareer ik gewoon rechtstreeks bij de verzekeraar. Dat gaat precies hetzelfde als bij gecontracteerde zorg. U heeft daar geen omkijken naar. 

- CZ (CZ direct, OHRA, Just, Nationale Nederlanden)

Bent u bij  CZ verzekered? Dan stuur ik de factuur naar u. Deze voldoet u dan gewoon aan mij. 
U kunt dan zelf mijn rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Het deel dat CZ vergoedt maakt u aan mij over. 

Heeft u een restitutiepolis? Dan heeft u vrije zorgkeuze. U bepaalt dan zelf bij welke zorgaanbieder u zorg inkoopt. In dat geval zal er altijd bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd, 

Zorgprestatiemodel Vanaf 1 januari 2022 wordt de bekostiging van zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) geregeld volgens het zorgprestatiemodel. Voorheen werd de zorg aan het einde van het behandeltraject bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd in de vorm van een pakket. De rekening werd dan vaak pas na maanden ingediend. Wat dan precies gedeclareerd werd was niet altijd even duidelijk. In het nieuwe model wordt per prestatie gedeclareerd. Dit is voor u als cliënt veel overzichtelijker. U kunt precies zien welke zorg wordt gedeclareerd en wat die zorg kost. In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven (www.nza.nl). Ik zal met name diagnostiek- en behandelingssessies declareren.  De meest door ons gebruikte NZa tarieven binnen de setting Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II en het beroep Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG artikel 3) betreffen; intake/diagnostiek (CO0822) en behandeling (CO0627). 

Er worden drie trajecten onderscheiden  binnen de BGGZ, te weten kort (tot 294 minuten), middel (tot 495 minuten) en intensief (tot 750 minuten).  Dat komt neer op een intake en  respectievelijk 3, 7 en 11 behandelsessies. 

Zelf bekostigen. Het komt niet vaak voor, maar indien uw behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar (dat hangt vaak samen met een te lichte diagnose) dan verwijs ik u doorgaans terug naar uw huisarts. In dat geval kunt u er ook voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. U kunt daarnaast ook andere redenen hebben om uw behandeling zelf te bekostigen. Ik hanteer dan een tarief van € 130,00 per sessie.

No show beleid. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u een afspraak af moet zeggen omdat u verhinderd bent. Ik stel het op prijs indien u dit tijdig laat weten. Daarom hanteer ik een 24 uurs regeling. Belt u niet of te laat af, dan wordt €100,00 bij u in rekening gebracht. Deze kosten dient u zelf te betalen en worden dus niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Alleen indien er echt sprake is van aantoonbare overmacht maak ik hierop een uitzondering.
E-mailen
Bellen