METHODIEKEN

Mijn behandelingen zijn gestoeld op de cognitieve gedragstherapie (CGT) in de breedste zin van het woord.  Hierbij wordt gekeken naar uw denkwijze en hoe deze uw gevoelens en gedrag beïnvloedt. Gedachten kunnen u angstig, boos of verdrietig maken. Veel van die gedachten schieten automatisch door uw hoofd. Wij denken in taal, maar ook in beelden. Wij spreken daarom dan ook over cognities. Door bewust te worden van de inhoud van ons denken, kunnen wij veel leren over ons zelf. Met behulp van mijn therapie dagen wij samen uw gedachten uit. Zo kunnen wij disfunctionele gedachten die ons saboteren vervangen door functionele en helpende gedachten.  Het is verder van belang dat ik u goed voorlicht over uw klachten, het ontstaan en beloop van uw klachten (psycho-eduactie). Voor trauma gerelateerde klachten (Post Traumatische Stress) werk ik met Eye Movement and Desensitization and Reprocessing (EMDR). Deze methode wordt steeds breder ingezet.

Betrekken van het steunsysteem. In de basis is iedere behandeling gericht op het individu, maar ik ben een groot voorstander van het betrekken van het steunsysteem in de breedste zin van het woord. Het kan gaan om gezinsleden, familieleden of leden uit de vrienden- of kennissenkring. Eigenlijk iedereen die een rol speelt in uw leven. Het is goed voor u om te weten dat ik altijd open staan om, indien door u gewenst, anderen te betrekken bij de behandeling.

Behandelproces. De eerste stap draait om bewustwording. Mensen zijn zich vaak helemaal niet erg bewust van de motieven rondom hun eigen gedrag. Wij doen dat waarvan wij denken dat dit noodzakelijk is, van ons verwacht wordt of omdat wij het gewend zijn te doen. Dat gaat vaak goed, maar soms ontwikkelt men klachten omdat het gedrag ervoor zorgt dat er problemen ontstaan. Teveel hooi op je vork nemen, te weinig grenzen stellen, jezelf wegcijferen. Het zijn enkele voorbeelden van gedrag die tot problemen kunnen leiden. Omstandigheden spelen hierin natuurlijk ook een rol. Soms gebeurt er gewoon een hoop in het leven waar wij geen vat op hebben. Zodra u zich hier bewust van bent, kunt u het gedrag en de daarbij behorende valkuilen (patronen) gaan leren herkennen. Dat gaat uiteraard niet van de één op de andere dag. Het is een heel proces. Maar is zeer waardevol om uzelf beter te leren kennen.  

E-mailen
Bellen