KWALITEITSWAARBORG

Ik sta als GZ psycholoog geregistreerd in het BIG register van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Ik beschik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut is geregistreerd bij het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland.  www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-geestelijke-gezondheidszorg-kwaliteitsstatuut. 

Ik ben in bezit van het keurmerk KiBG (Generalistische Basis GGZ).

Ik ben gevisiteerd en gecertificeerd door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).  Dat betekent dat door het NIP onderzocht is of onze werkwijze overeenkomt met de door hun gestelde eisen. 

Mijn praktijk is aangesloten bij de LVVP.  De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. 

Cliënten kunnen mij beoordelen op Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl). Mijn cliënten beoordelen mij met een 9.2

In 2022 heb ik de cliënttevredenheid gemeten middels de vragenlijst CQ-index. Ik kreeg van mijn cliënten het rapportcijfer 8 Verder ben ik op de volgende gebieden beoordeeld (schaal van 0-5); bejegening (4.9), informatie behandeling (4.7), samen beslissen (4.6),  uitvoeren behandeling (4.7).

Privacy. Uiteraard ga ik bijzonder zorgvuldig om met uw persoonsgegevens in het kader van de wet op de privacy. Ik deel gegevens alleen met derden indien u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Uiteraard staat het u ten alle tijden vrij om uw eigen dossier in te zien. Alleen ik , die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken is, heb toegang tot uw dossier en heb uiteraard een geheimhoudingsplicht. Mijn bedrijfsprocessen zijn allemaal gestoeld op veilige communicatie.  Zo werk ik met een cliëntportaal, zodat ik in een veilige online omgeving met u kunnen communiceren. Voor de communicatie met verwijzers geldt hetzelfde. Alles verloopt veilig en beschermd. 

Heeft u een klacht? Uiteraard stel ik het zeer op prijs indien u een eventuele klacht of geschil eerst kenbaar maakt bij mij. Ik vind het ontzettend belangrijk dat u zich gehoord voelt. Hopelijk komen wij er dan samen uit en kan ik daar weer iets van leren. Mochten wij er niet uitkomen dan kunt u uw klacht of geschil voorleggen bij een onafhankelijke geschillencommissie via mijn beroepsvereniging LVVP. E-mailen
Bellen